Tag Archives: wielojęzyczność

FREPA. System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur.

carap-EN

Publikacji odwołuje się do  wielorakich podejść dydaktycznych  w szkołach, mających na celu rozwój wielojęzyczności i rozwój międzykulturowych kompetencji uczących się.

Dla kogo?

  • Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych problematyką pracy w klasach wielojęzycznych i wielokulturowych,
  • Dla metodyków
  • Dla osób zajmujących się edukacją, zarządzających oświatą,
  • Dla autorów podręczników i programów nauczania

Jaka jest jego wartość dodana ?

Publikacja zawiera obszerną listę deskryptorów (wiedza , umiejętności i postawy ) uznanych za niezbędne w perspektywie edukacji wielojęzycznej i międzykulturowej . Te same deskryptory są dostępne w Internecie , w formie graficznej. Uczący się może zobaczyć , na jakim etapie procesu edukacyjnego się znajduje.
Na stronie internetowej  projektu FREPA/CARAP znajdują się liczne materiały dla nauczycieli oraz uczących się.

Informacje o projekcie znajdują się także na stronie ORE

Dodaj komentarz

Filed under Wielokulturowość