Tag Archives: wdrażanie EPJ

O EPJ na konferencji „Motywacja w edukacji językowej”

„Motywacja w edukacji językowej”

motivation

To konferencja organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), European Union of National Institute of Culture (EUNIC),  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Uniwersytet Warszawski we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Biurem Edukacji m. st. Warszawy w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Konferencja rozpocznie się 24 września 2013 r. o godz. 9.15 w gmachu starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydenta Miasta st. Warszawy oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja adresowana jest do specjalistów i nauczycieli języków obcych, metodyków, dydaktyków, pracowników naukowych, studentów, przedstawicieli placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem językowym oraz partnerów społecznych.

Podczas tego spotkania zaprezentowane zostaną także doświadczenia polskie we wdrażaniu EPJ oraz projekt ECML dotyczący  ePlatformy EPJ na rzecz nauczania kompetencji komunikacyjnej i interkulturowej

Moderatorem spotkania będzie Justyna Maziarska-Lesisz, Ośrodek Rozwoju Edukacji a jego uczestnikami

  • Michael Langer, Jürgen Friedrich, ECML; Działania ECML na rzecz tworzenia sieci i promocji Europejskiego Portfolio Językowego jako narzędzia wspierającego refleksyjne nauczanie języków
  • Małgorzata Pamuła-Behrens; Refleksyjny nauczyciel, myślący uczniowie – Europejskie portfolio językowe w praktyce
  • Michael Langner, ECML; Przykłady wykorzystania EPJ w Szwajcarii i Czechach
  • Jürgen Friedrich, ECML; ePlatforma EPJ na rzecz nauczania kompetencji komunikacyjnej i interkulturowej

Dodaj komentarz

Filed under Dobre praktyki, Konferencje i szkolenia

Wdrażanie EPJ

Raport EPJ

Projekt upowszechniania i wdrażania Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ)  został realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w latach 2010–2011. Raport z tego przedsięwzięcia  został opublikowany przez ORE . Pokazuje on w jaki sposób nauczyciele korzystają z EPJ, jak reagują na ten nowy sposób ewaluacji uczniowie, na  jakie problemy napotykają.

1 komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Dobre praktyki, Samoocena