Tag Archives: test

Samoocena

Jak sprawdzić swoje umiejętności językowe? Jak zachęcić uczniów do samooceny?

Europejskie Centrum Języków obcych w Grazu proponuje grę on-line zatytułowaną  „Samoocena umiejętności językowych”. Pozwala ona na sprawdzenie na jakom poziomie są nasze kompetencje językowe, według kryteriów Europejskiego Systemu  Opisu Kształcenia Językowego czyli od A1 do C2. Testy są dostępne w językach:  angielskim, francuskim, galicyjskim, niemieckim, greckim, włoskim, polskim, rumuńskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim.

Masz ochotę sprawdzić jak to działa? Kliknij tutaj

Autorzy zwracają uwagę, że nie jest to wystandaryzowany test. Warto zapoznać jednak z nim naszych uczniów, bo to ciekawe narzędzie. Zachęca do refleksji nad językiem i może być dobrym wsparciem w procesie autonomizacji uczniów.

Dodaj komentarz

Filed under Samoocena