Tag Archives: Rodzice

Rodzice w procesie budowania EPJ

Oto rezultaty pracy grupy nauczycieli w trakcie szkolenia „EPJ w mojej klasie”.

Grupa zajmowała się problemem jak zaangażować rodziców w proces budowania EPJ.

Proponujemy zaangażowanie rodziców poprzez:

  1. Spotkania i prezentowanie EPJ i jego założeń i celów. Pokazanie korzyści płynących z prowadzenia EPJ przez uczących się.
  2. Zachęcanie do wspólnego prowadzenia EPJ – rodzic buduje swoje portfolio.
  3. Angażowanie rodziców do udziału w wydarzeniach związanych z nauką języka (przedstawieniach, wycieczkach, spotkaniach).
  4. Proponowanie wspólnej nauki  języka.
  5. Kontakty pozwalające na lepsze poznanie ucznia aby móc zindywidualizować naukę.
  6. Wypracowywanie efektywnych form komunikacji.
  7. Stworzenie form dobrego kontaktu z rodzicem.
  8. Włączenie do procesu nauczania-uczenia rodziców znających język obcy (spotkania, dzielenie się doświadczeniami).
  9. Pokazywanie rodzicom, którzy nie znają języka obcego jak mogą pomagać dziecku w nauce.
  10. Pokazywanie postępów w nauce, zachęcanie do doceniania wysiłku ucznia.

Anita Zyna, Zuzanna Czupryna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie (śląskie)

Emilia Trzmielewska, III LO im. M.Konopnickiej we Włocławku

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Konferencje i szkolenia