Tag Archives: Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat

Sześciolatek na lekcjach z języka obcego

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowała dla nauczycieli języków obcych  publikację jak uczyć języka sześciolatki. Czasopismo Języki Obce w Szkole tak opisuje ten materiał:  „Publikacja w krótki i rzeczowy sposób przypomina o psychologicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach rozwoju 6-latka oraz przedstawia wskazówki metodyczne dotyczące pracy z dziećmi młodszymi. W części praktycznej poradnika nauczyciele znajdą propozycje technik oraz przykłady ćwiczeń możliwych do wykorzystania na zajęciach językowych w I klasie.”  Tekst publikacji do pobrania na stronie Języków Obcych w Szkole.  JOWS

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

Z Europkiem przez Europę

europek

Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych Ośrodka Rozwoju Edukacji proponuje uczniom pierwszego etapu edukacyjnego nowy materiał dydaktyczny:  grę edukacyjna w której Europek, smok z Europejskiego portfolio językowego dla dzieci od 6 do 10 lat,  zabiera uczniów w podróż po Europie. Podroż zaczyna się w  Strasburgu a kończy w Krakowie.  Po drodze Europek odwiedza różne kraje, uczy się języków i poznaje nowe kultury.

Materiał ten może być ciekawym uzupełnienie EPJ, wzbogacającym wiedzę językowa i kulturową  uczniów.

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat

EPJ dla dzieci

Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat to „pomoc dydaktyczna dla ucznia i nauczyciela wspomagająca uczenie się i nauczanie języków. Jest narzędziem kształcącym umiejętność samooceny ucznia, motywującym go do nauki, wspierającym go w trakcie całego procesu uczenia się. Ma mu pomóc w poznaniu siebie jako osoby uczącej się, w zdobyciu wiary we własne możliwości i w stopniowym nabywaniu samodzielności w nauce języków. Ma też nauczyć go czerpania radości z uczenia się i dostrzegania w nim przyjemności, by stworzyć podwaliny do uczenia się przez całe życie.”  (Europek na zajęciach języków. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, s. 5)

Portfolio można pobrać tutaj

Dodaj komentarz

Filed under Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat