Tag Archives: Europejskie portfolio dla studentów-nauczycieli

Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków (EPS)

Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków (EPS) – narzędzie refleksji w kształceniu nauczycieli języków

„European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) jest dokumentem przeznaczonym dla studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela. Ma on przez cały okres kształcenia zachęcać do refleksji nad posiadaną wiedzą, dotyczącą dydaktyki i nad umiejętnościami niezbędnymi w nauczaniu języków, pomóc oceniać swoje kompetencje dydaktyczne oraz umożliwiać monitorowanie postępów i odnotowywanie doświadczeń związanych z nauczaniem.” (EPS, s.3 )  Portfolio dostępne  tutaj

Dodaj komentarz

Filed under Europejskie portfolio dla studentów-nauczycieli (EPS)