Tag Archives: ePortfolio

ePortfolio

Projekt  Minerva (http://eelp.gap.it/default.asp) ma na celu wdrożenie Europejskiego Portfolio Językowego ( EPJ) w formie elektronicznej.
Członkowie programu doceniają znaczenie EPJ jednak wydaje im się, że obecnie dostępne wersje papierowe mają pewne ograniczenia, które mogą być przezwyciężone  jeśli zostanie zaproponowana uczącym się wersja elektroniczna.

Zalety eportfolio:

  • Łatwość aktualizacji : w trakcie procesu uczenia się języka uczący się mogą aktualizować i rozszerzać ELP bez konieczności kserowania.
  • Łatwe do drukowania, w zależności od potrzeb w całości lub w wybranej części
  • Wszystkie informacje przechowywane są w powiązaniu z datą opracowania materiału, zatem mogą być także przydatne do monitorowania procesu uczenia się języka.
  • Uczniowie mają dostęp do swoich EPJ i obserwować zachodzące zmiany w ich nauce, postępy jakie robią.
  • Elektroniczna wersja EPJ jest personalizowana, w zależności od poziomu umiejętności językowym użytkowników ( A1, A2 , B1, B2 , C1, C2 ).
  • EPJ w części opisowej jest dokumentem wielojęzycznym. Instrukcje mogą być w trzech  językach i uczący się wybiera język instrukcji za pomocą funkcji zmiany języka.
  • Wersja elektroniczna pozwala na zamieszczanie w portfolio plików multimedialnych. Uczący się może gromadzić teksty ale także nagrania audio i wideo.
  • Eportfolio łatwo jest wysłać pocztą e-mail.

Eportfolio jest dostępne tutaj.

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under e-porfolio, Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat

E-portfolio Helen Barrett

Helen Barrett jest znaną i cenioną badaczką dzięki której ePortfolio  wdrażane jest do edukacji od początku lat 90. Prowadzone przez nią badania dotyczą strategii wykorzystania ePortfolio oraz poszukiwania narzędzi do prowadzenia portfolio on-line. Jest autorką strony internetowej  http://electronicportfolios.org/ na której znajdują się interesujące materiały naukowe i popularyzatorskie. Zainteresowani nauczyciele i nauczycielki  znajdą na niej wiele informacji jak prowadzić e-portfolio, jakimi narzędziami się posłużyć oraz znajdą linki do stron dotyczących refleksyjnego uczenia się. W 2007 roku otrzymała nagrodę Lifetime Achievement Award za popularyzowanie idei e-portfolio. Od 2011 roku zaangażowana jest w projekt REAL* ePortfolio Academy for K-12 teachers. 

 

Dodaj komentarz

Filed under Dobre praktyki, e-porfolio