Tag Archives: EPJ

EPJ w Radzie Europy

Na stronie Rady Europy znajdują się informacje  dotyczące EPJ .

Znajdziemy tam także:

  • Dokumenty związane z EPJ,
  • Raporty z seminariów, konferencji dotyczących EPJ,
  • Listę zarejestrowanych EPJ ,
  • Informacje o tym jak zarejestrować EPJ,
  • Linki do stron o EPJ

Dodaj komentarz

Filed under Instytucje europejskie i EPJ

Jak rozpocząć pracę z Europejskim portfolio językowym (EPJ)?

Kiedy zacząć?

– W każdym momencie roku szkolnego. Najlepiej na początku roku lub nowego semestru lub po bloku tematycznym.

Co jest nam potrzebne?

– CHĘCI, ZAPAŁ, MOTYWACJA

– EPJ (materiały do pobrania tutaj)

– segregatory dla uczniów (na przykład w barwach flagi danego kraju)

Jak?

1. Prezentacja projektu

argumenty: nowoczesny sposób oceniania, projekt Rady Europy, wspiera refleksyjność, autonomię ucznia, pomaga w rozwijaniu strategii uczenia się, pomaga w procesie samooceny, pomaga uczyć się jak się uczyć

2. Kontrakt z uczniami

3. Informacja dla rodziców 

propozycja: list do rodziców informujący o projekcie, informacja na spotkaniu z rodzicami

4. EPJ budujemy regularnie, sukcesywnie, w ciągu całego roku/etapu nauczania, dostosowując go do rytmu pracy danej klasy/grupy.

Propozycja kontraktu

Uczeń:

Ja Obywatel Unii Europejskiej ………………. (imię i nazwisko) autonomicznie zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia EPJ

(data i podpis ucznia)

Nauczyciel:

Ja Obywatel Unii Europejskiej  ………….. (imię i nazwisko nauczyciela) zobowiązuje się do: wspierania ucznia  ………………………… (imię i nazwisko ucznia) w prowadzeniu EPJ  oraz do rozwijania jego autonomii.

(data i podpis nauczyciela)

Oprac.: Agata Swiderska, ZO Stare Kobiałki; Dorota Jasiak, Gimnazjum im. W. Reymonta w Chynowie, Elżbieta Gorączniak, IV LO im. KEN w Poznaniu

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ)