Tag Archives: autonomizacja

Autonomia ucznia

Podczas szkolenia zastanawialiśmy się jak rozwijać u uczniów autonomię. Poniżej kilka refleksji i propozycji uczestników szkolenia „EPJ w mojej klasie” (17-18.11.2012)

 1. Zachęcanie uczniów do samooceny.
 2. Podawanie uczniowi informacji zwrotnej na temat jego pracy czy wykonanego zadania: co było dobrze wykonane, co się udało, jak poprawić błędy, jak pracować dalej.
 3. Stosowanie oceny koleżeńskiej.
 4. Zapoznawanie uczniów ze strategiami uczenia się.
 5. Zachęcanie uczniów do dzielenia się swoimi doświadczeniami uczniowskimi z innymi – jakie strategie uczenia stosuję?
 6. Zachęcanie do samodzielnej pracy w domu.
 7. Wybieranie tematyki zajęć wraz z uczniami.
 8. Powierzanie uczniom prowadzenia części zajęć lub i całej lekcji.
 9. Stosowanie metod aktywnych  (mapy mentalne/mapy myśli, metody projektowe, metoda stacji).
 10. Stosowanie technik projektowych.
 11. Różnicowanie form pracy: w parach, grupach, indywidualnie.
 12. Zachęcanie do korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (prezentacje multimedialne, podcasty inne).
 13. Samodzielność ucznia w wyborze tematu pracy semestralnej.
 14. Ocena przez uczniów zajęć.
 15. Inicjowanie samodzielnej pracy – zachęcanie do samodzielnych poszukiwań.
 16. Stosowanie prac zespołowych.
 17. Indywidualne podejście do ucznia.
 18. Proponowanie zadań  o zróżnicowanym stopniu trudności.
 19. Pokazanie możliwości uczenia się języka poza szkołą (filmy, internet).

Mamy nadzieję że te propozycje będą przydatne!

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Autonomia