Publikacje o EPJ

Piotrowska-Skrzypek M. 2016. „Łączenie rozwoju kompetencji kluczowych i produktywnych w języku obcym” Warszawa: FRSE, Języki Obce w Szkole 2/2016, s.78-84 tekst

Mielnik K. 2016. „Rola Europejskiego Portfolio Językowego oraz Portfolio Europass w ocenianiu kształtującym” Warszawa: FRSE, Języki Obce w Szkole 2/2016, s.123-128. tekst

Bartczak E., Lis Z., Marciniak I., Pawlak M., 2006. „Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów”. Warszawa : Centralny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli.

Bartosz-Przybyło I., Pamuła M., Sikora-Banasik D., Bajorek A., 2006. Portfolio językowe dla dzieci – w praktyce szkolnej. Języki Obce w Szkole 1/2006, s.106-108. tekst

Bukowska E., 2007. „Portfolio drogą do samooceny ucznia”. Trendy, Internetowy magazyn CODN nr 7/21/2007,  s.20-26.  tekst

Czura A., 2012. Dziesięć lat Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i Europejskiego portfolio językowego – konferencja na uniwersytecie w Groningen. Języki obce w szkole 1/2012. tekst

Jaworska M., 2009. Stopień autonomii uczących się a wpływ Europejskiego portfolio językowego na rozwój ich umiejętności autoewaluacji i postrzeganie przez nich pracy z tym narzędziem –studium indywidualnych przypadków w: Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych Pawlak M. , M. Derenowski, B. Wolski. Poznań – Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.

Kuchn B, Perez Cavana, 2012. Perspectives from the European Language Portfolio: Learner autonomy and self determination. Routledge

Kieszkowska K., 2006. O Europejskim portfolio językowym dla dorosłych. Języki Obce w Szkole 1/2006, s.64-67. tekst

Kijewska J. 2005. Uczenie się języków wzbogaca. Nim zacznę wdrażać Portfolio. Języki Obce w Szkole 1/2005, s.101-104. tekst

Kuchn B., 2013. Elektroniczne portfolio językowe EPOS  i jego misja. Języki Obce w Szkole nr 3, tekst  

Marciniak I. 2009. Europejskie portfolio językowe – założenia a rzeczywistość w: Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych Pawlak M. , M. Derenowski, B. Wolski. Poznań – Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.

Marciniak I., 2005. Europejski system opisu kształcenia językowego i Europejskie portfolio językowe z perspektywy kilku lat… Języki Obce w Szkole 5/2005.

Marciniak I., 2007. Jak zachęcić uczniów/studentów do samooceny ?  w: Pawlak M.,  FisiakJ., (red.) Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji Łódź : Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomiczej.

Marciniak I., 2007. Ocenianie własnych postępów w nauce języków z pomocą dokumentów Rady Europy w: Pawlak M.,  FisiakJ., (red.).Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji. Łódź : Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomiczej, 2007.

Marciniak I., 2007. Sposoby przygotowania uczniów i studentów do pracy z Europejskim portfolio językowym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (EPJ 16+) w: Jodłowiec M., A. Niżegorodcew (red.) Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marciniak, I. 2010. „Europejskie Portfolio Językowe w Polsce – sukces czy niepowodzenie ? ” w: Droździał-Szelest K. (red.) Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych. Wielkopolski : Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Mystkowska-Wiertlak A., 2006. Czy entuzjazm może być zaraźliwy, czyli kilka uwag o przebiegu II pilotażu Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Języki Obce w Szkole  1/2006, s.171-172. tekst

Pamuła  M.i in. 2005. „Czekając na Portfolio językowe dla dzieci…….Rozwijanie wrażliwości i umiejętności interkulturowych”, Języki Obce w Szkole  1/2005. tekst

Sikora Banasik D., Pamuła M., 2005. „Portfolio européen des langues pour les enfants de 6 à 10 ans – vers l’autonomie de l’apprenant”, Synergies Pologne  1/2005

Pamuła M., Rzyska J., Zazula M., 2005. „Moje pierwsze europejskie portfolio językowe – Europejskie Portfolio językowe dla przedszkolaków”. Języki obce w szkole 5/2005. tekst

Pamuła M., 2005. „Europejskie Portfolio Językowe dla przedszkolaków jako instrument kontroli i oceny  oraz stymulacji rozwoju językowego dziecka”, Języki obce w szkole 6/2005

Pamuła M., 2006. „Rodzic partnerem w edukacji językowej najmłodszych czyli rola rodzica w budowaniu EPJ dla dzieci (od 3 do 6 i 6 do 10 lat)”. Języki obce w szkole  1/2006

Pamuła M., 2006. „L’expérimentation controlée du PEL pour les enfants de 6-10 ans dans le contexte scolaire polonais”. Spirale no 38

Pamuła M., 2006. „Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do10 lat”, w: Krieger-Knieja J., U.Paprocka-Piotrowska, Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym – nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych. Lublin: Wyd. KUL

Pamuła M., 2007. „Inteligencje Wielorakie a Europejskie Portfolio Językowe”, w: Pawlak  M. Fisiak J.(red) Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji. Łódź: Wyd. WSHE.

Pamuła.M., 2008. Europejskie portfolio językowe – narzędzie niedocenione? Języki Obce w Szkole nr 5, s. 78-81 tekst

Pamuła-Behrens. M., 2013. Europejskie portfolio językowe krok po kroku. Języki obce w szkole  nr 3, tekst

Pawlak M., Bartczak E., Lis Z., Marciniak I., 2006. „Jak samodzielnie poznawać języki i kultury : przewodnik metodyczny do Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów”. Warszawa : CODN.

Pawlak M. 2005. „Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów – dylematy i wyzwania”, Języki Obce w Szkole 3/2005.

Pawlak M. 2006. „Autonomia ucznia a Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów”, Języki Obce w Szkole 1/2006. 42-49. tekst

Pawlak M. E. Bartczak, Z. Lis i I. Marciniak, 2006.  „Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów”. (Wydanie I). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Pawlak M. 2006. „Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w badaniach pilotażowych – opinie, uwagi, sugestie”. Języki Obce w Szkole 5/2006.

Pawlak M., 2007. „Europejskie portfolio językowe jako innowacyjne narzędzie samooceny ”, w: Grzesiak, J. (red.). Ewaluacja i innowacje w edukacji. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Pawlak M., 2007. „Rola Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w rozwijaniu wielojęzyczności, wielokulturowości i autonomii ucznia – wyniki badań”, w: Jodłowiec, M. i Niżegorodcew, A. (red.) Dydaktyka nauczania języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pawlak M., 2007. „Europejskie portfolio językowe podczas lekcji i zajęć”, w; Pawlak, M. i Fisiak, J. (red.). Dokumenty Radu Europy a polski system edukacji.

Pawlak M., 2007. „Wykorzystanie Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w treningu strategicznym”, w: Pawlak, M. i Fisiak, J. (red.). Dokumenty Radu Europy a polski system edukacji.

Pawlak M., 2008. „Autonomia w nauce języka angielskiego w liceum – diagnoza, analiza, wnioski”, w: Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego. Co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy? Poznań – Kalisz – Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ.

Pawlak M., 2008. „Europejskie portfolio językowe jako narzędzie rozwijania autonomii wśród studentów anglistyki – wyniki badań”. Języki Obce w Szkole 6/2008. 127-138.

Pawlak M., 2009. „The European Language Portfolio in the eyes of Polish students and teachers”. Studies in English Philology: Linguistic Studies 1 (2) 2009.51-60.

Pytlarz A., 2008. Motywująca rola europejskiego portfolio językowego – doświadczenia studentów filologii romańskiej w poznawaniu języków i kultur w:  Michońska-StadnikA., Wąsik Z., (red.) Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej.

Rogowska-Olejniczak H., Gonkowska M., 2005. „Spotkanie z cudzoziemcem. Europejskie portfolio językowe dla klas O-III. Języki Obce w Szkole 4/2005. tekst

Sobańska A., 2005. „Dlaczego zainteresowałam się Europejskim portfolio Językowym”, Języki Obce w szkole 5/2005. tekst

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s