Europass

Czym jest Europass?

Dzięki Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji, która od ponad dwudziestu lat zmienia oblicza polskiej edukacji, stało się możliwe zdobycie wiedzy nie tylko w sposób formalny jakim jest szkoła gdzie zdobywa się wiedzę podstawową czy też akademicką, specjalistyczną ale również nieformalnie a zarazem praktycznie. Fundacja odpowiada potrzebom rozwijania pasji, bowiem wspiera i bierze odpowiedzialność za inicjatywy informacyjnoedukacyjne takie jak: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Eurydice oraz EPALE, oceniania kształtującego, a także zastosowania narzędzi nietestowych a w szczególności Europejskiego Portfolio Językowego.. wymienieć.

europass-logo

Często zadajemy sobie pytanie jaki jest kolejny krok w dokumentacji oraz prezentacji swoich kwalifikacji a także kompetencji. Odpowiedzią na to pytanie może być Europass, który jest zestawem pięciu dokumentów zaprojektowanych do prezentacji przygotowania swojego do zawodu na obszarze całej Europy. Czym tak dokładnie jest Europass?

To najpopularniejszy dokument z portfolio Europass– przejrzysty i czytelny wzór curriculum vitae. W dokumencie podajesz dane osobowe, wskazujesz

preferowane miejsce zatrudnienia, a następnie opisujesz: doświadczenie zawodowe, wykształcenie i odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i kompetencje. Dołączasz też załączniki.

Jest to zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie

– Dwa dokumenty są ogólnodostępne dla obywateli europejskich i można wypełnić je samodzielnie:

Curriculum Vitae pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. Możesz wypełnić swoje Europass – CV w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje.
Paszport Językowy jest narzędziem samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych. Możesz wypełnić swój Europass – Paszport Językowy w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje.

– Pozostałe trzy dokumenty wydawane są przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe:

Europass – mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.
Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.
Suplement do Dyplomu zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.

– Sieć Krajowych Centrów Europass – punkt kontaktowy, gdzie dowiesz się więcej na temat inicjatywy Europass.
Cel

Pomoc obywatelom w prezentowaniu umiejętności i kwalifikacji w sposób pozwalający skutecznie znaleźć kurs lub pracę
Pomoc pracodawcom w zrozumieniu umiejętności i kwalifikacji pracowników
Pomoc instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym w tworzeniu i komunikowaniu treści programów kształcenia

EUROPASS-CV

SKĄD TO WZIĄĆ?

Dokument możesz wypełnić online, a następnie zapisać na twardym dysku swojego komputera lub wysłać pocztą elektroniczną. Można też pobrać wzór CV (w formacie Microsoft Word lub Open Office) i zapisać go na dysku. Co ważne, formularz CV jest dostępny we wszystkich językach UE, a jego struktura w całej Unii jest ujednolicona.

DO CZEGO TO SŁUŻY?

Europass-CV wymyślono po to, by ułatwić Ci zdobycie pracy, stażu lub np. miejsca na wolontariacie. Z dokumentu możesz więc korzystać zawsze, gdy musisz w czytelny i zrozumiały sposób zaprezentować swoje umiejętności i kompetencje.
Europass-CV możesz też wypełnić tylko dla siebie by uświadomić sobie swoje słabe i mocne strony.

 

EUROPASS

PASZPORT JĘZYKOWY

CO TO JEST?

Europass-Paszport Językowy to dokument umożliwiający samoocenę umiejętności językowych i ich prezentację. Zamiast wpisywać informacje z sufitu, sprawdzasz w specjalnej tabeli, jak najlepiej określić Twój poziom biegłości językowej w słuchaniu, czytaniu i pisaniu. W dokumencie opisujesz też wszystkie doświadczenia, dzięki którym posługujesz się językiem obcym na swoim poziomie.

SKĄD TO WZIĄĆ?

Dokument możesz wypełnić online, a następnie zapisać na twardym dysku swojego komputera lub wysłać pocztą elektroniczną. Można też pobrać wzór PJ (w formacie Microsoft Word lub OpenOffice) i zapisać go na dysku. Co ważne, formularz PJ jest dostępny we wszystkich językach UE, a jego struktura w całej Unii jest ujednolicona.

DO CZEGO SŁUŻY?

Europass-Paszport Językowy jest szczególnieważny dla tych osób, które nie mogą potwierdzić znajomości języka obcego zdanymi egzaminami czy certyfikatami. Przyszłym pracodawcom oraz organizatorom staży i wolontariatów można przedstawić umiejętnościami nabyte poprzez własne doświadczenia czy samokształcenie.

Papiery do Kariery!!! ZOBACZ!!!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI!!!