Category Archives: Wielokulturowość

FREPA. System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur.

carap-EN

Publikacji odwołuje się do  wielorakich podejść dydaktycznych  w szkołach, mających na celu rozwój wielojęzyczności i rozwój międzykulturowych kompetencji uczących się.

Dla kogo?

 • Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych problematyką pracy w klasach wielojęzycznych i wielokulturowych,
 • Dla metodyków
 • Dla osób zajmujących się edukacją, zarządzających oświatą,
 • Dla autorów podręczników i programów nauczania

Jaka jest jego wartość dodana ?

Publikacja zawiera obszerną listę deskryptorów (wiedza , umiejętności i postawy ) uznanych za niezbędne w perspektywie edukacji wielojęzycznej i międzykulturowej . Te same deskryptory są dostępne w Internecie , w formie graficznej. Uczący się może zobaczyć , na jakim etapie procesu edukacyjnego się znajduje.
Na stronie internetowej  projektu FREPA/CARAP znajdują się liczne materiały dla nauczycieli oraz uczących się.

Informacje o projekcie znajdują się także na stronie ORE

Dodaj komentarz

Filed under Wielokulturowość

ELP–TT – Preparing teachers to use the European Language Portfolio – arguments, materials and resources

EPJ guide

Publikacja powstała w ECML w Grazu. Ma ona na celu upowszechnianie koncepcji  wielojęzyczności oraz wielokulturowości w krajach EU.

Ma za zadanie wspieranie nauczycieli, którzy chcą wdrażać do swojej praktyki EPJ.

 

Dodaj komentarz

Filed under Przewodniki EPJ, Wielokulturowość

Wielokulturowość w Europejskim Portfolio Językowym

Wielokulturowość jest jednym z celów  i aspektów portfolia , które jak wspomina B. Głowacka w artykule o Europejskim portfolio Językowym – „Droga do wielojęzyczności” jest  między innymi osobistym dokumentem ucznia reprezentującym jego umiejętności językowe i doświadczenia interkulturowe we wszystkich znanych mu językach.

 

Chcemy podzielić się metodami, pomysłami  oraz ideami, których realizacja, pozwoli na poszerzenie jego umiejętności  i kompetencji kulturowych, pogłębi wzajemne zrozumienie wśród Europejczyków  i w konsekwencji będzie sprzyjała tolerancji i otwartości wśród obywateli nie tylko Unii Europejskiej.

Proponujemy:

 1. Metodę projektu – prezentacje, projekty  o różnych krajach i aspektach życia w tychże krajach prezentowaną zarówno bezpośrednio na lekcjach przedmiotowych jak i umieszczoną na stronach internetowych czy  realizowaną we współpracy z innymi szkołami  i zamieszczoną w europejskich portalach szkolnych ( PowerPoint presentation, eTwinning, English Teaching Program)
 2. Kontakty z cudzoziemcami – zainicjowanie współpracy z jedną  z największych międzynarodowych organizacji pozarządowych na świecie  –  organizacją  AEISEC                       (zaproszenie studentów  na określony zależny tylko od nauczycieli czas  i umożliwienie uczniom poznanie innej kultury)
 3. Spotkania z rodzinami, krewnymi pracującymi za granicą
 4. Lekcje  z native speaker’ami  (Fundacja Nida)
 5. Zajęcia z wolontariuszami realizującymi różne projekty  edukacyjne w ramach międzynarodowych praktyk
 6. Kontakty ze studentami z różnych krajów ( program Erasmus)
 7. Kontakty z organizacjami realizującymi projekty online udostępniając platformę e-learningową – mówimy po francusku.  Projekt umożliwia naukę języka francuskiego dzieciom z małych miast i wsi, w instytucjach, których nie stać na zatrudnienie profesjonalnego lektora. Za pośrednictwem specjalnie przygotowanego portalu internetowego, ma umożliwić poprowadzenie zajęć z języka francuskiego osobom, które nie znają języka i będą się go uczyć razem z dziećmi. (Stowarzyszenie Polska-Francja, Fundacja Orange)
 8. Nawiązanie współpracy  – Deutsch Vagen Tour – ogólnopolski program promujący naukę języka niemieckiego połączony z realizacją niestandardowych  lekcji pilotażowych i instruktażowych. Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jego organizację wspiera Ambasada Niemiec oraz Institut Goethe’go – Pollen.
 9. Założenie PenPals Clubs – klubu zrzeszającego uczniów chętnych do korespondowania z uczniami z innych szkół europejskich.
 10. Spotkania z przedstawicielami firm, przedsiębiorstw, organizacji biznesowych.
 11. Obchody Dnia Języków Obcych – konkursy, gry, zabawy, prezentacje kulinarne, wspólne  z rodzicami czytanie bajek z różnych stron świata, festiwale piosenek, pisanie listów do królowej angielskiej, papieża, prezydenta USA, Mikołaja.
 12. Wykorzystanie zasobów online  dla poszerzenia wiedzy o kulturze danego języka (Cliches sur les Francais, English stereotypes)
 13. Kontakty z ambasadami amerykańską, francuską, hiszpańską w celu zaproszenia osoby prezentującej oblicze kulturowe danego narodu.
 14. Uczestnictwo w  warsztatach, przedstawieniach, grach i zabawach, wykładach organizowanych przez Europejski Program Edukacyjny Nauka bez Granic prowadzony przez doświadczonych ekspertów, nauczycieli, aktorów  z Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanady.
 15. Nawiązanie współpracy z UNICEF – organizowanie akcji charytatywnych w związku z kataklizmami w Japonii, Haiti, Sudanie oraz na rzecz lokalnych potrzeb.
 16. Pozyskanie Asystenta Comeniusa (FRSE) – osoby wspomagającej i wspierającej nauczycieli w nauce języków.
 17. Nawiązanie współpracy z Office of English Language Programs   (szkolenia, webinaria, warsztaty, księgozbiór, konkursy).
 18. Udział w programach lojalnościowych różnych oficyn wydawniczych, Teachers’ Club (wskazówki metodyczne, arkusze do kopiowania, lekcje, quizy kulturowe)

Autorki tych pomysłów uważają, iż choćby częściowa realizacja przygotuje uczniów do życia w wielokulturowym społeczeństwie oraz rozwinie ich kompetencje różnojęzyczne i różnokulturowe.

Marzena Słomian – Żelazny, Szkoła Podstawowa nr 32 w Częstochowie

Martyna Cegiełka, Polski Ośrodek Edukacji Montessori, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum

Patrycja Zapolska, Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty” w Olsztynie

Dorota Chojecka, PSP nr 1 im. Jerzego Korczaka w Zdzieszowicach

1 komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Wielokulturowość