Category Archives: Samoocena

Wdrażanie EPJ

Raport EPJ

Projekt upowszechniania i wdrażania Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ)  został realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w latach 2010–2011. Raport z tego przedsięwzięcia  został opublikowany przez ORE . Pokazuje on w jaki sposób nauczyciele korzystają z EPJ, jak reagują na ten nowy sposób ewaluacji uczniowie, na  jakie problemy napotykają.

1 komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Dobre praktyki, Samoocena

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

ESOKJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego jest dokumentem przygotowanym przez ekspertów Rady Europy.

Dokument ten opisuje:

 •  Umiejętności językowe
 • Wiedzę jaka jest potrzebna do ich opanowania,
 • Sytuacje, w których używamy języka,
 •  Sposoby oceniania umiejętności.

Cele

 • Zachęcenie  wszystkich, którzy zajmują się kształceniem językowym, a także samych uczących się do refleksji nad następującym problemami:
  • Co naprawdę robimy gdy komunikujemy się ze sobą?
  • Jakie procesy towarzyszą komunikacji językowej?
  • Czego trzeba się nauczyć, gdy próbuje się używać nowego języka?
  • Jakie wyznaczamy cele i jak mierzymy nasze postępy na drodze od całkowitej nieznajomości języka do pełnego opanowania nowego języka?
  • Jak przebiega uczenie się języka?
  • Jak można usprawnić sobie i innym uczenie się?
 • Ułatwienie wszystkim zaangażowanym w kształcenie językowe spójną, wewnętrzną dyskusję na temat podejmowania działań organizacyjnych i dydaktycznych.

ESOKJ definiuje 6 poziomów zaawansowania i opisuje umiejętności językowe jakie powinien posiadać uczący się  na każdym z tych poziomów.

ESOKJ poziomy językowe

Dodaj komentarz

Filed under ESOKJ, Samoocena

Samoocena

Jak sprawdzić swoje umiejętności językowe? Jak zachęcić uczniów do samooceny?

Europejskie Centrum Języków obcych w Grazu proponuje grę on-line zatytułowaną  „Samoocena umiejętności językowych”. Pozwala ona na sprawdzenie na jakom poziomie są nasze kompetencje językowe, według kryteriów Europejskiego Systemu  Opisu Kształcenia Językowego czyli od A1 do C2. Testy są dostępne w językach:  angielskim, francuskim, galicyjskim, niemieckim, greckim, włoskim, polskim, rumuńskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim.

Masz ochotę sprawdzić jak to działa? Kliknij tutaj

Autorzy zwracają uwagę, że nie jest to wystandaryzowany test. Warto zapoznać jednak z nim naszych uczniów, bo to ciekawe narzędzie. Zachęca do refleksji nad językiem i może być dobrym wsparciem w procesie autonomizacji uczniów.

Dodaj komentarz

Filed under Samoocena

Samoocena i EPJ

EPJ jest doskonałym narzędziem ułatwiającym samoocenę umiejętności językowych. Na szkoleniu EPJ w mojej klasie dyskutowaliśmy o tym elemencie szkolnego oceniania.

Poniżej refleksje jednej z grup:

Przygotowanie do samooceny w ramach pracy z EPJ

 Zapoznanie z ideą pracy z EPJ i ustalenie harmonogramu wymiany doświadczeń, pomysłów i osiągnięć, które będą pojawiały się w trakcie pracy z EPJ.

 1. Przeprowadzenie zajęć, podczas których uczniowie zostaną zapoznani ze strategiami uczenia się oraz zachęcenie ich do podzielenia się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w uczeniu się języków obcych.
 2. Uczniowie piszą list do nauczyciela i do siebie określając cele, jakie chcieliby osiągnąć w ciągu umówionego okresu pracy z EPJ.
 3. Uwrażliwienie uczniów na fakt, iż każdy jest inny i ma inny potencjał. Dlatego liczy się zaangażowanie i osiągane indywidualnie efekty. Unikamy porównywania na zasadzie rywalizacji.
 4. Regularnie organizujemy lekcje poświecone na ewaluację:
 • praca w grupach – wymiana doświadczeń i pomysłów
 • prezentacja każdej z grup na forum klasy
 • wszyscy uczniowie otrzymują przygotowane przez nauczyciela karteczki do uzupełnienia w celu dokonania oceny przydatności metod stosowanych przez kolegów:
Podobało mi się………………………….Skorzystam z…………………………….

Nie skorzystam z…………………………

 

 1. Zachęcanie do wykorzystywania różnorodnych sposobów przygotowania

autoprezentacji, np:

 • przygotowanie krótkich prezentacji w domu i wygłoszenie ich w klasie
 • nagrywanie się na dyktafon i odsłuchanie oraz ewentualne skorygowanie niedociągnięć
 • zachęcanie do przygotowani prezentacji multimedialnych lub podcastów
 1. Regularne wdrażanie do dokonywania publicznej samooceny poprzez wcześniejsze wyznaczanie osób, które zaprezentują się na lekcji, np. poświęcenie 5-8 minut na lekcji dla 2 osób, które zaprezentują swoją pracę z EPJ.
 2. Przygotowywanie krótkich ćwiczeń, które będą rozwijały nie tylko werbalną stronę prezentacji, ale również mowę ciała.
 3. Po upływie ustalonego czasu, wracamy do listów napisanych na początku drogi i dokonujemy ewaluacji – najpierw indywidualnie, potem jako grupa wspólnie z nauczycielem.

Przygotowały:

 Bożena Kielak,  Zespół Szkół w Postoliskach

Urszula Furmańska, Zespół Szkół nr 2, Konstancin Jeziorna

Agnieszka Podstawka, Centrum Języków FIRST, Jeruzal

Barbara Nowakowska, Szkoła Podstawowa nr 2, Grodzisk Mazowiecki

Dodaj komentarz

Filed under Autonomia, Samoocena