Category Archives: Konferencje i szkolenia

„Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej” – materiały z konferencji już na stronie

23 września 2014 r. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodowa konferencja  pt.: „Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej”. Wzięło w niej udział 360 naukowców, nauczycieli, studentów i ekspertów językowych. W czasie sesji plenarnych i grup dyskusyjnych  uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów i prezentacji dotyczących między innymi takich zagadnień jak:

 • kultura i sztuka w nauczaniu języków obcych,
 • rola kształcenia językowego w rozwijaniu kompetencji interkulturowych uczniów, studentów i kadry akademickiej w celu przygotowania tych grup odbiorców do mobilności akademickiej i funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy,
 • polski i łacina jako języki pełniące funkcję pośredników interkulturowych.

Organizatorzy (FSRE) udostępnili na stronie materiały z konferencji. Zapraszamy do ich obejrzenia tutaj 

interkult

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Konferencje i szkolenia

Konferencja – Zrozumieć edukację w Europie

id_banner_www_4_jpg

Polskie Biuro Eurydice serdecznie zaprasza na konferencję pt.: „Zrozumieć edukację w Europie”.

Konferencja 2 grudnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28.

Konferencja organizowana we współpracy z Komisją Europejską będzie okazją do dyskusji nad priorytetami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz nad ich wpływem na rozwój polskiej polityki edukacyjnej.

Rejestracja na konferencję  tutaj

Dodaj komentarz

Filed under Konferencje i szkolenia

O EPJ na konferencji „Motywacja w edukacji językowej”

„Motywacja w edukacji językowej”

motivation

To konferencja organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), European Union of National Institute of Culture (EUNIC),  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Uniwersytet Warszawski we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Biurem Edukacji m. st. Warszawy w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Konferencja rozpocznie się 24 września 2013 r. o godz. 9.15 w gmachu starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydenta Miasta st. Warszawy oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja adresowana jest do specjalistów i nauczycieli języków obcych, metodyków, dydaktyków, pracowników naukowych, studentów, przedstawicieli placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem językowym oraz partnerów społecznych.

Podczas tego spotkania zaprezentowane zostaną także doświadczenia polskie we wdrażaniu EPJ oraz projekt ECML dotyczący  ePlatformy EPJ na rzecz nauczania kompetencji komunikacyjnej i interkulturowej

Moderatorem spotkania będzie Justyna Maziarska-Lesisz, Ośrodek Rozwoju Edukacji a jego uczestnikami

 • Michael Langer, Jürgen Friedrich, ECML; Działania ECML na rzecz tworzenia sieci i promocji Europejskiego Portfolio Językowego jako narzędzia wspierającego refleksyjne nauczanie języków
 • Małgorzata Pamuła-Behrens; Refleksyjny nauczyciel, myślący uczniowie – Europejskie portfolio językowe w praktyce
 • Michael Langner, ECML; Przykłady wykorzystania EPJ w Szwajcarii i Czechach
 • Jürgen Friedrich, ECML; ePlatforma EPJ na rzecz nauczania kompetencji komunikacyjnej i interkulturowej

Dodaj komentarz

Filed under Dobre praktyki, Konferencje i szkolenia

Rodzice w procesie budowania EPJ

Oto rezultaty pracy grupy nauczycieli w trakcie szkolenia „EPJ w mojej klasie”.

Grupa zajmowała się problemem jak zaangażować rodziców w proces budowania EPJ.

Proponujemy zaangażowanie rodziców poprzez:

 1. Spotkania i prezentowanie EPJ i jego założeń i celów. Pokazanie korzyści płynących z prowadzenia EPJ przez uczących się.
 2. Zachęcanie do wspólnego prowadzenia EPJ – rodzic buduje swoje portfolio.
 3. Angażowanie rodziców do udziału w wydarzeniach związanych z nauką języka (przedstawieniach, wycieczkach, spotkaniach).
 4. Proponowanie wspólnej nauki  języka.
 5. Kontakty pozwalające na lepsze poznanie ucznia aby móc zindywidualizować naukę.
 6. Wypracowywanie efektywnych form komunikacji.
 7. Stworzenie form dobrego kontaktu z rodzicem.
 8. Włączenie do procesu nauczania-uczenia rodziców znających język obcy (spotkania, dzielenie się doświadczeniami).
 9. Pokazywanie rodzicom, którzy nie znają języka obcego jak mogą pomagać dziecku w nauce.
 10. Pokazywanie postępów w nauce, zachęcanie do doceniania wysiłku ucznia.

Anita Zyna, Zuzanna Czupryna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie (śląskie)

Emilia Trzmielewska, III LO im. M.Konopnickiej we Włocławku

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Konferencje i szkolenia

Po szkoleniu „EPJ w mojej klasie”

Szkolenie: „Europejskie Portfolio Językowe w mojej klasie”

W dniach  17-18 listopada 2012 odbyło się szkolenie dla nauczycieli dotyczące wdrażania EPJ do praktyki szkolnej. Szkolenie zorganizowała Pani Justyna Lesisz z Wydziału Edukacji Językowej ORE

Celem warsztatów było zapoznanie nauczycieli z wynikami projektu upowszechniania EPJ oraz praktycznymi sposobami wykorzystania portfolio na lekcjach języka obcego. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się z przykładami dobrych praktyk oraz wypracować wspólnie materiały do wykorzystania na lekcjach języka obcego.
Nauczyciele bardzo aktywnie  uczestniczyli w zajęciach. Rezultaty ich pracy można przeczytać w postach na tym blogu 🙂

Kontakt z organizatorką szkolenia:
Justyna Maziarska-Lesisz
Ośrodek Rozwoju Edukacji, e-mail: justyna.lesisz@ore.edu.pl

Dodaj komentarz

Filed under Konferencje i szkolenia

Europejskie Portfolio Językowe w mojej klasie

Szkolenie: „Europejskie Portfolio Językowe w mojej klasie”

Data: 17-18 listopada 2012

Organizator: Wydział Edukacji Językowej ORE

Wydział Edukacji Językowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie. Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli języków obcych biorących udział w projekcie upowszechniania EPJ oraz inne osoby pracujące lub planujące pracę z Europejskim Portfolio Językowym w placówkach oświatowych.
Celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli z wynikami projektu upowszechniania EPJ oraz praktycznymi sposobami wykorzystania portfolio na lekcjach języka obcego. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się z przykładami dobrych praktyk oraz wypracować wspólnie materiały do wykorzystania na lekcjach języka obcego.
Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77 w dniach 17 listopada ( od godz. 11:30) – 18 listopada ( do godz.13:00).
W ramach szkolenia zapewniamy nieodpłatnie dydaktykę, noclegi i wyżywienie.
Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać elektronicznie do dnia 2 listopada 2012 do godz. 12.00. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej do dnia 8 listopada 2012 roku. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ostateczne potwierdzenie woli uczestniczenia w szkoleniu przesłane na adres organizatora do dnia 12 listopada do godz. 12.00.
Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia uzyskają osoby, które aktywnie uczestniczyły w 100 % programu szkolenia. Prosimy o dostosowanie godziny przyjazdu i wyjazdu ze szkolenia do programu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
Dodatkowe pytania proszę kierować do:
Justyna Maziarska-Lesisz
Ośrodek Rozwoju Edukacji, e-mail: justyna.lesisz@ore.edu.pl

1 komentarz

Filed under Konferencje i szkolenia