Category Archives: Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat

EPJ dla dzieci – prezentacja

Wdrażając EPJ warto szukać osób, które będą wspierały te działania. Są nimi na pewno rodzice dzieci oraz inni nauczyciele. Warto zaprezentować im portfolio i wyjaśnić na czym będzie polegała praca z tym materiałem Pomocą może być zamieszczona na tej stronie prezentacja EPJ dla przedszkolaków oraz uczniów I etapu nauczania.

EPJ dla dzieci smok+gasienica

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat

ePortfolio

Projekt  Minerva (http://eelp.gap.it/default.asp) ma na celu wdrożenie Europejskiego Portfolio Językowego ( EPJ) w formie elektronicznej.
Członkowie programu doceniają znaczenie EPJ jednak wydaje im się, że obecnie dostępne wersje papierowe mają pewne ograniczenia, które mogą być przezwyciężone  jeśli zostanie zaproponowana uczącym się wersja elektroniczna.

Zalety eportfolio:

  • Łatwość aktualizacji : w trakcie procesu uczenia się języka uczący się mogą aktualizować i rozszerzać ELP bez konieczności kserowania.
  • Łatwe do drukowania, w zależności od potrzeb w całości lub w wybranej części
  • Wszystkie informacje przechowywane są w powiązaniu z datą opracowania materiału, zatem mogą być także przydatne do monitorowania procesu uczenia się języka.
  • Uczniowie mają dostęp do swoich EPJ i obserwować zachodzące zmiany w ich nauce, postępy jakie robią.
  • Elektroniczna wersja EPJ jest personalizowana, w zależności od poziomu umiejętności językowym użytkowników ( A1, A2 , B1, B2 , C1, C2 ).
  • EPJ w części opisowej jest dokumentem wielojęzycznym. Instrukcje mogą być w trzech  językach i uczący się wybiera język instrukcji za pomocą funkcji zmiany języka.
  • Wersja elektroniczna pozwala na zamieszczanie w portfolio plików multimedialnych. Uczący się może gromadzić teksty ale także nagrania audio i wideo.
  • Eportfolio łatwo jest wysłać pocztą e-mail.

Eportfolio jest dostępne tutaj.

Dodaj komentarz

Filed under e-porfolio, Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat

Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat

EPJ dla dzieci

Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat to „pomoc dydaktyczna dla ucznia i nauczyciela wspomagająca uczenie się i nauczanie języków. Jest narzędziem kształcącym umiejętność samooceny ucznia, motywującym go do nauki, wspierającym go w trakcie całego procesu uczenia się. Ma mu pomóc w poznaniu siebie jako osoby uczącej się, w zdobyciu wiary we własne możliwości i w stopniowym nabywaniu samodzielności w nauce języków. Ma też nauczyć go czerpania radości z uczenia się i dostrzegania w nim przyjemności, by stworzyć podwaliny do uczenia się przez całe życie.”  (Europek na zajęciach języków. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, s. 5)

Portfolio można pobrać tutaj

Dodaj komentarz

Filed under Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat