Category Archives: Europejskie portfolio dla studentów-nauczycieli (EPS)

Refleksja Pośrednia Na Temat EPJ

Five Reasons Why Teachers Should Write About Their Practice

Dodaj komentarz

Filed under Europejskie portfolio dla studentów-nauczycieli (EPS)

EPOSTL portfolio dla nauczycieli języków

epostl_logo

W lutym 2014 roku odbyła się  międzynarodowa konferencja „Crossing continents: EPOSTL around the world”. Zorganizowana przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu (ECML) . Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania EPOSTL do programu przygotowywania do zawodu przyszłych nauczycieli, refleksja na temat roli tego narzędzia w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli oraz prezentacja aktualnych badań naukowych z tego zakresu.

Opublikowano interesujące materiały na temat EPOSTL. Angielskojęzyczne osoby zachęcam do oglądnięcia ciekawych materiałów video z tej konferencji. Opublikowano je na stronie projektu „EPOSTL – Piloting and Implementing the European Portfolio for Teachers of Languages„. Osoby nie mówiące po angielsku znajdą na tej stronie (w zakładce ressources)  materiały dotyczące projektu, opublikowane w języku francuskim i niemieckim.

Dodaj komentarz

Filed under Europejskie portfolio dla studentów-nauczycieli (EPS)

Portfolio dla nauczycieli języków pracujących w przedszkolu. European portfolio for student teachers of pre-primary education.

logolefttransparent

Powstaje nowe portfolio: tym razem dla nauczycieli przedszkoli. ECML w Grazu zorganizowało warsztaty dotyczące tego portfolio (PEFEF).

Seminarium dotyczyło konsultacji materiału przeznaczonego dla studentów przyszłych nauczycieli przedszkola  (PEFEF)
 Dyskusja w pierwszym dniu dotyczyła adaptacji PEFEF do różnych kontekstów edukacyjnych, organizacji materiału, użyteczności  w procesie  kształcenia studentów ale także doskonalenia zawodowego nauczycieli, sugestia przygotowania materiału w formie eportfolio. Zaprezentowano także portfolio EPOSTL i jego wykorzystanie w kształceniu nauczycieli.
W drugim dniu zaprezentowano koncepcję Portfolio dla nauczycieli języków pracujących w przedszkolu (PEFEF). Autorzy  omówili podstawy teoretyczne oraz definicje kluczowe. zwrócili uwagę na kontynuację refleksji na temat portfolio i jego roli w kształceniu nauczycieli, wskazali na EPOSTEL oraz CARAP jako dwa kluczowe dokumenty referencyjne a takze dwie publikacje How all teachers can support citizenship and human rights education …” opublikowaną przez OCDE oraz niemiecki Model kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w przedszkolu (WIFF:Sprachliche bildung ). Trwają dyskusje dotyczące formy i treści tego nowego materiału.
Raport  z seminarium w ECML w  Grazu 12-13.12.2013

2 Komentarze

Filed under Europejskie portfolio dla studentów-nauczycieli (EPS)

EPJ dla studentów – przyszłych nauczycieli języka obcego w przedszkolu

W Centrum Języków Nowożytnych w Grazu rozpoczęto kolejny program średnioterminowy. Pośród nowych projektów, które rozpoczęły się w 2013 roku i potrwają do 2015 jest projekt zbudowania Europejskiego Portfolio Językowego dla studentów-przyszłych nauczycieli języków pracujących. Jego celem opracowanie narzędzia ułatwiającego studentom refleksję na temat specyfiki nauczania języków obcych w nauczaniu przedszkolnym. Inspiracją dla autorów jest EPJ dla nauczycieli języków EPOSTL  (http://epostl2.ecml.at).

Opis oraz harmonogram zaplanowanych działań  znajduje się tutaj

logolefttransparent

Dodaj komentarz

Filed under Dobre praktyki, Europejskie portfolio dla studentów-nauczycieli (EPS)

Film o EPS – portfolio dla studentów-nauczycieli

The European Centre for Modern Languages

Na stronie internetowej Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych możemy zobaczyć film o EPJ dla studentów-nauczycieli  w różnych wersjach językowych.

Dodaj komentarz

Filed under Europejskie portfolio dla studentów-nauczycieli (EPS)

Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków (EPS)

Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków (EPS) – narzędzie refleksji w kształceniu nauczycieli języków

„European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) jest dokumentem przeznaczonym dla studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela. Ma on przez cały okres kształcenia zachęcać do refleksji nad posiadaną wiedzą, dotyczącą dydaktyki i nad umiejętnościami niezbędnymi w nauczaniu języków, pomóc oceniać swoje kompetencje dydaktyczne oraz umożliwiać monitorowanie postępów i odnotowywanie doświadczeń związanych z nauczaniem.” (EPS, s.3 )  Portfolio dostępne  tutaj

Dodaj komentarz

Filed under Europejskie portfolio dla studentów-nauczycieli (EPS)