Category Archives: ESOKJ

Poziomy biegłości językowej ESOKJ

W Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego opisano poziomy biegłości językowej – czyli stopień znajomości języka obcego.

Wyznaczono 6 poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Opisy poszczególnych poziomów przedstawia tabela samooceny

Dodaj komentarz

Filed under Badanie kompetencji językowych, ESOKJ

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

ESOKJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego jest dokumentem przygotowanym przez ekspertów Rady Europy.

Dokument ten opisuje:

 •  Umiejętności językowe
 • Wiedzę jaka jest potrzebna do ich opanowania,
 • Sytuacje, w których używamy języka,
 •  Sposoby oceniania umiejętności.

Cele

 • Zachęcenie  wszystkich, którzy zajmują się kształceniem językowym, a także samych uczących się do refleksji nad następującym problemami:
  • Co naprawdę robimy gdy komunikujemy się ze sobą?
  • Jakie procesy towarzyszą komunikacji językowej?
  • Czego trzeba się nauczyć, gdy próbuje się używać nowego języka?
  • Jakie wyznaczamy cele i jak mierzymy nasze postępy na drodze od całkowitej nieznajomości języka do pełnego opanowania nowego języka?
  • Jak przebiega uczenie się języka?
  • Jak można usprawnić sobie i innym uczenie się?
 • Ułatwienie wszystkim zaangażowanym w kształcenie językowe spójną, wewnętrzną dyskusję na temat podejmowania działań organizacyjnych i dydaktycznych.

ESOKJ definiuje 6 poziomów zaawansowania i opisuje umiejętności językowe jakie powinien posiadać uczący się  na każdym z tych poziomów.

ESOKJ poziomy językowe

Dodaj komentarz

Filed under ESOKJ, Samoocena