Category Archives: Budujemy portfolio (EPJ)

EPJ dla dzieci – prezentacja

Wdrażając EPJ warto szukać osób, które będą wspierały te działania. Są nimi na pewno rodzice dzieci oraz inni nauczyciele. Warto zaprezentować im portfolio i wyjaśnić na czym będzie polegała praca z tym materiałem Pomocą może być zamieszczona na tej stronie prezentacja EPJ dla przedszkolaków oraz uczniów I etapu nauczania.

EPJ dla dzieci smok+gasienica

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat

EPJ prezentacja ogólna

Chciałabym podzielić się materiałami, które mam nadzieję będą inspiracją do budowania własnych prezentacji EPJ.

EPJ 1EPJ prezentacja ogolna

prezentacja ogólnaEPJ Prezentacja ogólna 2

 

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Dobre praktyki, Przewodniki EPJ

David Little – ekspert EPJ

David Little  jest założycielem i dyrektorem (1978) Centre for  Language and Communication Studies oraz emerytowanym profesorem lingwistyki stosowanej Trinity College w Dublinie. Wniósł istotny wkład do międzynarodowych dyskusji na temat teorii i praktyki uczenia się języka a szczególnie autonomii ucznia a także wykorzystania nowych technologii w nauce języków obcych. Jest konsultantem Rady Europy, ekspertem zajmującym się  Europejskim Portfolio Językowym.

Jego wykład na temat EPJ możesz obejrzeć tutaj

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Instytucje europejskie i EPJ

EPJ – Przewodnik dla nauczycieli i metodyków (po angielsku)

D.Little i R.Preclova przygotowali  przewodnik dla nauczycieli i metodyków zainteresowanych wdrażaniem EPJ. Przewodnik jest dostępny w angielskiej wersji językowej.

„The European Language Portfolio: a guide for teachers and teacher trainers”

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Przewodniki EPJ

EPJ krok po kroku!

Jak zabrać się do budowania z uczniami EPJ? Co jest potrzebne aby wdrożyć EPJ do swojej praktyki szkolnej?
1.Motywacja nauczyciela.
2.Wybór EPJ dla uczniów.
3.Poznanie wybranego materiału.
4.Przygotowanie uczniów.
5.Prezentacja uczniom EPJ.
6.Pomaganie w budowaniu EPJ.
7.Współpraca z innymi nauczycielami.
8.Prezentacja EPJ innym uczniom, nauczycielom, rodzicom.
images (6)
Więcej czytaj na stronie czasopisma Języki obce w szkole  w artykule „Europejskie Portfolio Językowe krok po kroku

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ)

Wdrażanie EPJ

Raport EPJ

Projekt upowszechniania i wdrażania Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ)  został realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w latach 2010–2011. Raport z tego przedsięwzięcia  został opublikowany przez ORE . Pokazuje on w jaki sposób nauczyciele korzystają z EPJ, jak reagują na ten nowy sposób ewaluacji uczniowie, na  jakie problemy napotykają.

1 komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Dobre praktyki, Samoocena

Rodzice w procesie budowania EPJ

Oto rezultaty pracy grupy nauczycieli w trakcie szkolenia „EPJ w mojej klasie”.

Grupa zajmowała się problemem jak zaangażować rodziców w proces budowania EPJ.

Proponujemy zaangażowanie rodziców poprzez:

 1. Spotkania i prezentowanie EPJ i jego założeń i celów. Pokazanie korzyści płynących z prowadzenia EPJ przez uczących się.
 2. Zachęcanie do wspólnego prowadzenia EPJ – rodzic buduje swoje portfolio.
 3. Angażowanie rodziców do udziału w wydarzeniach związanych z nauką języka (przedstawieniach, wycieczkach, spotkaniach).
 4. Proponowanie wspólnej nauki  języka.
 5. Kontakty pozwalające na lepsze poznanie ucznia aby móc zindywidualizować naukę.
 6. Wypracowywanie efektywnych form komunikacji.
 7. Stworzenie form dobrego kontaktu z rodzicem.
 8. Włączenie do procesu nauczania-uczenia rodziców znających język obcy (spotkania, dzielenie się doświadczeniami).
 9. Pokazywanie rodzicom, którzy nie znają języka obcego jak mogą pomagać dziecku w nauce.
 10. Pokazywanie postępów w nauce, zachęcanie do doceniania wysiłku ucznia.

Anita Zyna, Zuzanna Czupryna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie (śląskie)

Emilia Trzmielewska, III LO im. M.Konopnickiej we Włocławku

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Konferencje i szkolenia

Wielokulturowość w Europejskim Portfolio Językowym

Wielokulturowość jest jednym z celów  i aspektów portfolia , które jak wspomina B. Głowacka w artykule o Europejskim portfolio Językowym – „Droga do wielojęzyczności” jest  między innymi osobistym dokumentem ucznia reprezentującym jego umiejętności językowe i doświadczenia interkulturowe we wszystkich znanych mu językach.

 

Chcemy podzielić się metodami, pomysłami  oraz ideami, których realizacja, pozwoli na poszerzenie jego umiejętności  i kompetencji kulturowych, pogłębi wzajemne zrozumienie wśród Europejczyków  i w konsekwencji będzie sprzyjała tolerancji i otwartości wśród obywateli nie tylko Unii Europejskiej.

Proponujemy:

 1. Metodę projektu – prezentacje, projekty  o różnych krajach i aspektach życia w tychże krajach prezentowaną zarówno bezpośrednio na lekcjach przedmiotowych jak i umieszczoną na stronach internetowych czy  realizowaną we współpracy z innymi szkołami  i zamieszczoną w europejskich portalach szkolnych ( PowerPoint presentation, eTwinning, English Teaching Program)
 2. Kontakty z cudzoziemcami – zainicjowanie współpracy z jedną  z największych międzynarodowych organizacji pozarządowych na świecie  –  organizacją  AEISEC                       (zaproszenie studentów  na określony zależny tylko od nauczycieli czas  i umożliwienie uczniom poznanie innej kultury)
 3. Spotkania z rodzinami, krewnymi pracującymi za granicą
 4. Lekcje  z native speaker’ami  (Fundacja Nida)
 5. Zajęcia z wolontariuszami realizującymi różne projekty  edukacyjne w ramach międzynarodowych praktyk
 6. Kontakty ze studentami z różnych krajów ( program Erasmus)
 7. Kontakty z organizacjami realizującymi projekty online udostępniając platformę e-learningową – mówimy po francusku.  Projekt umożliwia naukę języka francuskiego dzieciom z małych miast i wsi, w instytucjach, których nie stać na zatrudnienie profesjonalnego lektora. Za pośrednictwem specjalnie przygotowanego portalu internetowego, ma umożliwić poprowadzenie zajęć z języka francuskiego osobom, które nie znają języka i będą się go uczyć razem z dziećmi. (Stowarzyszenie Polska-Francja, Fundacja Orange)
 8. Nawiązanie współpracy  – Deutsch Vagen Tour – ogólnopolski program promujący naukę języka niemieckiego połączony z realizacją niestandardowych  lekcji pilotażowych i instruktażowych. Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jego organizację wspiera Ambasada Niemiec oraz Institut Goethe’go – Pollen.
 9. Założenie PenPals Clubs – klubu zrzeszającego uczniów chętnych do korespondowania z uczniami z innych szkół europejskich.
 10. Spotkania z przedstawicielami firm, przedsiębiorstw, organizacji biznesowych.
 11. Obchody Dnia Języków Obcych – konkursy, gry, zabawy, prezentacje kulinarne, wspólne  z rodzicami czytanie bajek z różnych stron świata, festiwale piosenek, pisanie listów do królowej angielskiej, papieża, prezydenta USA, Mikołaja.
 12. Wykorzystanie zasobów online  dla poszerzenia wiedzy o kulturze danego języka (Cliches sur les Francais, English stereotypes)
 13. Kontakty z ambasadami amerykańską, francuską, hiszpańską w celu zaproszenia osoby prezentującej oblicze kulturowe danego narodu.
 14. Uczestnictwo w  warsztatach, przedstawieniach, grach i zabawach, wykładach organizowanych przez Europejski Program Edukacyjny Nauka bez Granic prowadzony przez doświadczonych ekspertów, nauczycieli, aktorów  z Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanady.
 15. Nawiązanie współpracy z UNICEF – organizowanie akcji charytatywnych w związku z kataklizmami w Japonii, Haiti, Sudanie oraz na rzecz lokalnych potrzeb.
 16. Pozyskanie Asystenta Comeniusa (FRSE) – osoby wspomagającej i wspierającej nauczycieli w nauce języków.
 17. Nawiązanie współpracy z Office of English Language Programs   (szkolenia, webinaria, warsztaty, księgozbiór, konkursy).
 18. Udział w programach lojalnościowych różnych oficyn wydawniczych, Teachers’ Club (wskazówki metodyczne, arkusze do kopiowania, lekcje, quizy kulturowe)

Autorki tych pomysłów uważają, iż choćby częściowa realizacja przygotuje uczniów do życia w wielokulturowym społeczeństwie oraz rozwinie ich kompetencje różnojęzyczne i różnokulturowe.

Marzena Słomian – Żelazny, Szkoła Podstawowa nr 32 w Częstochowie

Martyna Cegiełka, Polski Ośrodek Edukacji Montessori, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum

Patrycja Zapolska, Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty” w Olsztynie

Dorota Chojecka, PSP nr 1 im. Jerzego Korczaka w Zdzieszowicach

1 komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ), Wielokulturowość

Jak rozpocząć pracę z Europejskim portfolio językowym (EPJ)?

Kiedy zacząć?

– W każdym momencie roku szkolnego. Najlepiej na początku roku lub nowego semestru lub po bloku tematycznym.

Co jest nam potrzebne?

– CHĘCI, ZAPAŁ, MOTYWACJA

– EPJ (materiały do pobrania tutaj)

– segregatory dla uczniów (na przykład w barwach flagi danego kraju)

Jak?

1. Prezentacja projektu

argumenty: nowoczesny sposób oceniania, projekt Rady Europy, wspiera refleksyjność, autonomię ucznia, pomaga w rozwijaniu strategii uczenia się, pomaga w procesie samooceny, pomaga uczyć się jak się uczyć

2. Kontrakt z uczniami

3. Informacja dla rodziców 

propozycja: list do rodziców informujący o projekcie, informacja na spotkaniu z rodzicami

4. EPJ budujemy regularnie, sukcesywnie, w ciągu całego roku/etapu nauczania, dostosowując go do rytmu pracy danej klasy/grupy.

Propozycja kontraktu

Uczeń:

Ja Obywatel Unii Europejskiej ………………. (imię i nazwisko) autonomicznie zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia EPJ

(data i podpis ucznia)

Nauczyciel:

Ja Obywatel Unii Europejskiej  ………….. (imię i nazwisko nauczyciela) zobowiązuje się do: wspierania ucznia  ………………………… (imię i nazwisko ucznia) w prowadzeniu EPJ  oraz do rozwijania jego autonomii.

(data i podpis nauczyciela)

Oprac.: Agata Swiderska, ZO Stare Kobiałki; Dorota Jasiak, Gimnazjum im. W. Reymonta w Chynowie, Elżbieta Gorączniak, IV LO im. KEN w Poznaniu

Dodaj komentarz

Filed under Budujemy portfolio (EPJ)