Category Archives: Bez kategorii

Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2017 – czekamy do 30 grudnia 2016 r.

Jeżeli chcesz zrealizować w 2017 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, zapraszamy do składania wniosków. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konnferencje lub projekty informacyjne.

Projekty 2017

Co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

W roku 2017 priorytety Funduszu to:

 • Promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi
 • Promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie
 • Promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariat
 • Promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

W roku 2017 Komitet uchwalił dodatkowy priorytet związany z 10-leciem Funduszu. W ramach priorytetu specjalnego wybrane zostanie 10 projektów, które zostaną wpisane w oficjalny kalendarz obchodów 10-lecia.

Zmiany

W konkursie wniosków 2017 wprowadzono wiele zmian: zwiekszono stawki na zakwaterowanie i wyżywienie, można więcej otrzymać na upowszechnianie rezultatów projektów.

Dodatkowo w konkursie wniosków na rok  2017, wnioski należy składac tylko w systemie online.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 30 grudnia 2016 roku.

Wyniki konkursu będą znane w marcu 2017.

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii, Europass

O polsko-litewskich projektach. Spotkanie informacyjne 2017. Zapraszamy!

Chcesz dowiedzieć się więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży i konkursie wniosków na rok 2017? Zapisz się na nasze spotkanie informacyjne  5 grudnia, w trakcie, którego przedstawimy główne zasady oraz najważniejsze zmiany w konkursie. 

UCZESTNICY

Spotkania przeznaczone są dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian i projektów w ramach „Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie organizacje, które wcześniej nie realizowały projektów w ramach Funduszu.
Prosimy aby w spotkaniu wzięło udział maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji.

CEL SPOTKANIA

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat Funduszu oraz możliwości jakie oferuje organizacjom. Dodatkowo uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami konkursu na 2017 rok oraz bezpośrednio będą mogły się spotkać ze specjalistami.

Spotkanie będzie poświęcone następującym tematom i zagadnieniom:

 • działalność Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;
 • priorytety Funduszu na rok 2017;
 • zasady konkursu na rok 2017;
 • wnioski konkursowe;
 • system on-line składania wniosków;
 • kryteria jakościowe realizowanych projektów.

TERMIN SPOTKANIA

5 grudnia 2016 r. w godzinach 10:00 – 16:00, Warszawski Dom Technika NOT (ul. Czackiego 3/5)

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii, Europass

Kształcenie i szkolenia zawodowe: rozwój kompetencji, umiejętności i talentów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”, która odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie, w hotelu Novotel, przy ul. Marszałkowskiej 94.

Konferencja rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).

Partnerami merytorycznymi konferencji FRSE są: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem konferencji jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji, umiejętności i talentów. W trakcie sesji plenarnych zaproszeni eksperci będą m.in. poszukiwać odpowiedzi na pytania: Jak wspierać rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach i jaką rolę w tym procesie pełnią kompetencje? Czy i w jakim zakresie rozwój innowacyjnych technologii wpływa na kształcenie i szkolenie zawodowe oraz rynek pracy?

Podczas dwóch sesji tematycznych zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania i przykłady dobrych praktyk wspomagające rozwój oraz uznawanie kompetencji zawodowych, jak również praktyczne informacje na temat Europejskiego system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Podsumowaniem konferencji będzie debata ekspercka na temat perspektyw rozwoju kompetencji zawodowych z uwzględnieniem relacji gospodarka-edukacja-rynek pracy.

W trakcie konferencji będzie można porozmawiać z ekspertami FRSE w zakresie programu Erasmus+ oraz ECVET, Europass i EPALE. Eksperci ITeE-PIB zaprezentują stanowiska technodydaktyczne, które umożliwiają kształcenie z wykorzystaniem metod e-learningu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Eksperci PARP umożliwią zainteresowanym rejestrację swoich usług w Bazie Usług Rozwojowych oraz przedstawią możliwości dofinansowania usług rozwojowych. Więcej informacji w sekcji Wydarzenia towarzyszące.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli szkół zawodowych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, jednostek samorządu terytorialnego (JST), uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych, organizacji branżowych, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy oraz podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony http://konferencje.frse.org.pl/ECVET-2016 i trwa do 25 listopada br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Udział w konferencji jest bezpłatny, koszty podróży i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii, Europass

Odbyła się pierwsza konferencja regionalna z cyklu EDUInspiracje

EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty. W pierwszym wydarzeniu, które odbyło się 28 września w Rzeszowie, wzięło udział ok. 300 osób, w tym przedstawiciele instytucji oświatowych, dyrektorzy szkół oraz kadra zarządzająca placówkami edukacyjnymi.

W konferencji uczestniczyli m.in. Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowej Agencji Programu Erasmus+) dr Paweł Poszytek, Poseł na Sejm RP VIII kadencji Krystyna Wróblewska, Poseł na Sejm RP VIII kadencji prof. Jacek Kurzępa, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Doradca pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Piotr Krygiel oraz eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
– Celem tego spotkania jest pokazanie, jak w praktyczny sposób można realizować działania w wybranych obszarach, których dotknie reforma edukacji – powiedział, otwierając konferencje, dr Paweł Poszytek.

Założenie to zostało zrealizowane podczas sześciu warsztatów tematycznych: „Wolontariat i współpraca szkoły z NGO”, „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, „Języki obce”, „Innowacyjne projekty edukacyjne – Ucz się i baw”, „Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym” oraz „Edukacja historyczna i obywatelska”. Dzięki nim uczestnicy spotkania pogłębili swoją wiedzę na temat tego, jak rozwijać kompetencje językowe uczniów, zmotywować najmłodszych do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także jak zachęcić młodzież do angażowania się w wolontariat.

Ponadto prelegenci przedstawili pomysły na realizację inicjatywy, celem których jest wsparcie doskonalenia zawodowego kadry edukacyjnej, co stanowi podstawowy warunek poprawy jakości funkcjonowania polskiej szkoły. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się, jak program Erasmus+ ułatwia tworzenie planów kształcenia zawodowego kadry edukacyjnej oraz jakie korzyści dzięki zagranicznym wyjazdom mogą odnieść nauczyciele.

Regionalne spotkanie było również okazją do tego, aby zastanowić się nad tym, jakie działania edukacyjne podjąć w wybranym województwie we współpracy z samorządem terytorialnym oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne.

Więcej informacji na temat regionalnych spotkań, których organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, można znaleźć na stronie www.eduinspiracje.org.pl/konferencje/

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

Języki do zadań specjalnych

Międzynarodowa konferencja pt. ”Języki do zadań specjalnych” poświęcona problematyce nauczania języków obcych do celów akademickich, zawodowych i specjalistycznych zgromadziła (20 września br.) ponad 400 uczestników z Polski i zagranicy. Ekspercka konferencja adresowana do pracowników naukowych zajmujących się glottodydaktyką, nauczycieli języków obcych, krajowych i zagranicznych ekspertów edukacji językowej, przedstawicieli placówek edukacyjnych, zainaugurowała odbywające się w Polsce po raz piętnasty obchody Europejskiego Dnia Języków.

Wagę konferencję podkreśliła obecność Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej. – Uczeń po 12 latach nauki w szkole powinien dobrze mówić w języku obcym – zapowiedziała minister Anna Zalewska podczas otwarcia konferencji. – Języki obce w systemie edukacji w okresie 12 lat edukacji to bardzo ważny element, który, myślę, był dosyć lekceważony ostatnimi laty – podkreśliła – ponieważ obecnie uczeń w tym czasie może kilkakrotnie rozpoczynać od podstaw naukę kolejnego języka obcego, nie kontynuując wcześniej rozpoczętej.

Minister dodała, że obecna podstawa programowa, podręczniki i ćwiczenia nie odpowiadają wyzwaniom XXI wieku ani oczekiwaniom rodziców i uczniów. – Dlatego w ciągu najbliższych dwóch lat MEN podejmie to ogromne cywilizacyjne wyzwanie, sprowadzające się do tego, żeby w każdej polskiej szkole był szerokopasmowy Internet, jak również aktywna tablica, bo one dają możliwość wzbogaconej edukacji językowej na każdym etapie – mówiła minister edukacji.

Uczestnicy międzynarodowej konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień takich ekspertów językowych, jak: dr Olivera Meyer z Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu; dr Birthe Mousten, wykładowcy uniwersytetów w Danii; dr hab. Elżbiety Gajewskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; dr hab. Magdaleny Sowy z KUL. W trakcie obrad, paneli i spotkań dyskusyjnych rozmawiano o metodach tworzenia językowych materiałów dydaktycznych zorientowanych zawodowo, o specyfice uczenia (się) języków osób z różnymi dysfunkcjami, specyfiki pracy w klasie wielojęzycznej, o kształceniu dzieci imigrantów oraz osób powracających z zagranicy.

Refleksje uczestników wzbudził główny panel dyskusyjny pt.: Języki do zadań specjalnych, podczas którego prof. Katarzyna Karpińska –Szaj poruszyła problem nauczania j. obcych w perspektywie terapeutycznej, w tym rozwijania kompetencji uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dr hab. Jarosław Krajka mówił o blaskach i cieniach wykorzystywania własnych korpusów w nauczaniu języków do celów zawodowych, a Sarah Unsworth z Cambridge English Language Assessment o problemach, z jakimi borykają się w tworzeniu testów znajomości j. obcego dla specjalistów z różnych dziedzin.

Problematyka poruszana w czasie konferencji była również ukazana z perspektywy projektów programu Erasmus+. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, organizatora konferencji, podkreślał, że w tym programie Unii Europejskiej, umożliwiającej milionom uczniów, studentów, nauczycieli naukę i pracę poza granicami swojego kraju kluczowa jest mobilność osób, którą ułatwia dobra znajomość języka obcego. – Jeśli założymy, że nauka języka obcego rozpocznie się w I klasie szkoły podstawowej i będzie kontynuowana do końca obowiązkowej edukacji, to doprowadzi to do bardzo dobrego opanowania jednego języka obcego – odnosił się do założeń planowanej od 2017 roku reformy edukacji.

Europejski Dzień Języków został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. i jest obchodzony we wszystkich krajach europejskich. Święto przypada 26 września – przypomniał Martin Meisel, przewodniczący EUNIC (European Union National Institutes for Culture). – Różnorodność językowa stanowi narządzie służące osiągnięciu większego zrozumienia między kulturami, jest podstawą bogactwa i dziedzictwa kulturowego Europy – mówił Meisel, informując o jednej z inicjatyw, jaką jest organizacja pokazowych lekcji online za pośrednictwem komunikatora Skype. Tegoroczna oferta obejmuje 60 lekcji z różnych europejskich języków: angielskiego, bułgarskiego, czeskiego, duńskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, włoskiego i tureckiego. – Lekcje cieszą się ogromną popularnością, w tym roku zostały zarezerwowane w ciągu 5 minut od otwarcia rejestracji, co pokazuje jak ogromne jest zainteresowanie nauką języków obcych w Polsce – podkreślał.

Hasło tegorocznego Europejskiego Dnia Języków: Języki to nasza siła! podkreśla wagę znajomości języków, jednej z najważniejszych kompetencji społecznych w naszych czasach. W Polsce wydarzenia związane z EDJ odbywają się w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu od 19 września do 1 października. Lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne dla nauczycieli w kilkudziesięciu językach, językowe gry miejskie, koncerty, pokaz filmu „Mustang” – to tylko niektóre z atrakcji tegorocznych obchodów. O przebiegu dni informowali Jacek Wasik z Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce oraz Jacek Safuta, dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

Europass w kolejnej edycji „Absolvent Talent Days” !

 Spotkaj się z nami na prestiżowych targach pracy i praktyk – Absolvent Talent Days! Zapraszamy na nasze stoisko oraz otwarte spotkania informacyjne o dokumentach Europass do Gdańska (13 października), Wrocławia (16 listopada) i Poznania (22 listopada).

Co to jest Europass? Z czego się składa portfolio tych dokumentów? Jak ich użyć w poszukiwaniu pracy czy edukacji? Dlaczego właśnie ten sposób autoprezentacji daje dobre rezultaty? Te i inne pytania będzie można postawić na targach pracy i praktyk Absolvent Talent Days.

Prestiżowe targi pracy i praktyk

Absolvent Talent Days to największe i najbardziej prestiżowe targi pracy i praktyk w Polsce aktywnie wspierające rozwój kariery studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów. Na targach pracy zyskujesz dostęp do ponad 400 prestiżowych pracodawców z całego kraju, paneli dyskusyjnych, warsztatów i prelekcji z obszaru career buildingu.

Targi Pracy Absolvent Talent Days to wyjątkowa okazja żeby osobiście spotkać się z topowymi pracodawcami i specjalistami z branży oraz otrzymać indywidualne porady dotyczące ścieżki kariery. Przyjdź i poznaj możliwości jakie oferują najlepsi pracodawcy. Poznaj dokumenty Europass, stwórz własne, europejskie CV! Porozmawiaj z przedstawicielami działów rekrutacyjnych i dowiedz się, jakie wymagania musisz spełnić, żeby stać się członkiem zespołu.

Zaprezentuj swoje kompetencje

Wszystkim zainteresowanym osobom udzielimy informacji o sposobach przygotowania i możliwościach wykorzystania dokumentów Europass, które umożliwiają lepsze prezentowanie kwalifikacji i kompetencji. Jednocześnie będziemy reprezentować Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Krajowego Centrum Europass oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Odwiedzający targi będą mogli zapoznać się z wybranymi programami realizowanymi przez Fundację.

Wpisz do kalendarza

Spotkajmy się:

 • 13 października, Gdańsk/Sopot (Ergo Arena);
 • 16 listopada, Wrocław (Hala Stulecia);
 • 22 listopada, Poznań, (hala Międzynarodowych Targów Poznańskich).

Ponadto od godziny 12:00 zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych pn. „Europass Twoją szansą na europejskim rynku pracy i edukacji”, które odbędą się w wyżej wskazanych miejscach w naszej sali warsztatowej. Spotkania dedykowane są wszystkim zainteresowanym skuteczną prezentacją własnych kwalifikacji i kompetencji na europejskim rynku edukacji oraz pracy. Zapraszamy też pasjonatów spraw europejskich, międzynarodowych i edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zainteresowanych tematyką migracji, także wewnętrznych, międzynarodowego przepływu osób oraz europejską mobilnością zawodową i edukacyjną.

Udział w targach i spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowe informacje, rejestracja i zapisy na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

„Raport Programu Erasmus+ 2015”

Najważniejszym zadaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest wspieranie działań poprawiających jakość i efektywność oświaty i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wspomaganie prac służących reformowaniu polskiego systemu edukacji. Realizacja tych zadań możliwa jest między innymi dzięki edukacyjnym programom unijnym, takim jak Erasmus+.

Program Erasmus+ w Polsce wspiera budowanie potencjału kapitału społecznego i włącza się w proces reformowania systemu edukacji oraz dopasowywania go do aktualnych wyzwań społecznych i gospodarczych. Realizacja Programu Erasmus+ stanowi także odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy, przyczyniając się do podnoszenia jakości nauczania i umożliwiając wprowadzenie zmian w instytucjach edukacyjnych.

Międzynarodowe projekty edukacyjne realizowane przez beneficjentów Programu Erasmus+ skierowane są do różnych grup uczestników: uczniów i nauczycieli, studentów i wykładowców, młodzieży i dorosłych słuchaczy, co wspiera promowanie idei uczenia się przez cale życie. Erasmus+ kładzie szczególny nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych, nauczanie języków obcych, a także wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji. Umożliwia to unowocześnienie stosowanych metod dydaktycznych i w konsekwencji lepsze przygotowanie osób uczących się do funkcjonowania we współczesnym świecie. Program Erasmus+ wspiera także zmiany w systemie kształcenia i szkoleń zawodowych. Działania podejmowane w projektach obejmują ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, co pozwala na modernizację programów kształcenia zawodowego i dopasowanie ich do potrzeb gospodarki.

Rozwój aktywności obywatelskiej i zaangażowania w wolontariat to także priorytet Programu Erasmus+. Projekty realizowane w ramach Wolontariatu Europejskiego, w trakcie których młodzi ludzie z całej Europy działają na rzecz społeczności lokalnych, niosą pomoc innym, uczą szacunku do drugiego człowieka.

To tylko kilka przykładów na to, jak FRSE poprzez Program Erasmus+ może wspierać reformę edukacji w Polsce. W kolejnych rozdziałach naszego raportu prezentujemy szerzej działania podjęte w roku 2015 przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, jak również przez beneficjentów realizujących projekty.

Zapraszamy wszystke osoby zainteresowane realizacją projektów do sprawdzenia, jak dzięki międzynarodowym programom zmienia się polski system edukacji. Zachęcamy jednocześnie do wspólnego udziału w wielkim dziele reformy systemu edukacji.

Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

Zapraszamy na „European Awarness Day”

Interesujesz się problematyką europejską? Masz pytania dotyczące wyzwań stojących przed Unią Europejską, jej bieżących problemów? Chcesz podyskutować o sprawach ważnych dla przyszłości Unii Europejskiej? Interesują Cię europejskie programy edukacyjne? Chcesz skutecznie zaprezentować swoje kompetencje na rynku pracy i edukacji?

Zapraszamy studentów na „European Awareness Day” (EAD) czyli Dzień Świadomości Europejskiej. EAD to cykl przedsięwzięć o charakterze debat nad wyzwaniami współczesnej integracji europejskiej w gronie osób młodych, ekspertów i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. EAD jest organizowane w ramach Jean Monnet Network „MoreEU – More Europe to Overcome the Crisis”, którego członkami są: Scuola Superiore Sant’Anna (Piza, Włochy), Notre Europe (Paryż, Francja), CEU San Pablo (Madryt, Hiszpania), Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polska), Nova Law School of Lisboa, (Lizbona, Portugalia). Dotychczas organizowane EAD przyciągały tysiące uczestników, a także media publiczne i prywatne. Wywoływały gorące dyskusje. Odbywały się jednocześnie w prestiżowych miejscach (np. Opera w Mediolanie), przez co trwale zapisały się jako doniosłe wydarzenia w kalendarzu imprez kulturalno-oświatowych poszczególnych miast (Florencja, Paryż, Lizbona, Madryt).

Szczegóły wydarzenia

Wydarzeniem otwierającym EAD jest musical „Europa: cóż za pasja! Historia burzliwej miłości”. Przygotowana przez włoskich artystów muzyczna opowieść wprowadzi Was w historię integracji europejskiej. Po musicalu przewidziana jest debata młodych osób na temat wyzwań współczesnej integracji europejskiej. Będziecie mieć niepowtarzalną okazję, aby wyrazić swoją opinię na temat Europy, jej przyszłości i miejsca Polski w UE. Gwarantujemy Wam udział w żywiołowej, burzliwej, pełnej emocji, ale przede wszytkim merytorycznej dyskusji na temat palących kwestii związanych z integracją europejską. Dyskutować będziemy o kryzysie finansowo-gospodarczym, kryzysie migracyjnym, Brexicie, rosnących nastrojach populistycznych. Choć tak na prawdę o temacie dyskusji zadecydujecie Wy sami.

EAD to także dwa kolejne wydarzenia: „Deliberative Workshop” (okrągły stół z udziałem organizacji prointegracyjnych, think-tanków i organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w zakresie spraw europejskich) oraz „Śniadanie europejskie” (zamknięte seminarium skierowane do mediów i władz publicznych dotyczące komunikowania i uczenia o Europie).

Zaprezentuj swoje kompetencje i poznaj programy edukacyjne realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

W ramach wydarzenia zapraszamy na stoisko Krajowego Centrum Europass / FRSE. Wszystkim zainteresowanym osobom udzielimy informacji o sposobach przygotowania i możliwościach wykorzystania dokumentów Europass, które umożliwiają lepsze prezentowanie kwalifikacji i kompetencji. Jednocześnie będziemy reprezentować Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Krajowego Centrum Europass oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Odwiedzający targi będą mogli zapoznać się z wybranymi programami realizowanymi przez Fundację.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie i stoisko informacyjne Krajowego Centrum Europass / FRSE!

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

Europass w kolejnej edycji „Absolvent Talent Days” !

Spotkaj się z nami na prestiżowych targach pracy i praktyk – Absolvent Talent Days! Zapraszamy na nasze stoisko oraz otwarte spotkania informacyjne o dokumentach Europass do Gdańska (13 października), Wrocławia (16 listopada) i Poznania (22 listopada).

Co to jest Europass? Z czego się składa portfolio tych dokumentów? Jak ich użyć w poszukiwaniu pracy czy edukacji? Dlaczego właśnie ten sposób autoprezentacji daje dobre rezultaty? Te i inne pytania będzie można postawić na targach pracy i praktyk Absolvent Talent Days.

Prestiżowe targi pracy i praktyk

Absolvent Talent Days to największe i najbardziej prestiżowe targi pracy i praktyk w Polsce aktywnie wspierające rozwój kariery studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów. Na targach pracy zyskujesz dostęp do ponad 400 prestiżowych pracodawców z całego kraju, paneli dyskusyjnych, warsztatów i prelekcji z obszaru career buildingu.

Targi Pracy Absolvent Talent Days to wyjątkowa okazja żeby osobiście spotkać się z topowymi pracodawcami i specjalistami z branży oraz otrzymać indywidualne porady dotyczące ścieżki kariery. Przyjdź i poznaj możliwości jakie oferują najlepsi pracodawcy. Poznaj dokumenty Europass, stwórz własne, europejskie CV! Porozmawiaj z przedstawicielami działów rekrutacyjnych i dowiedz się, jakie wymagania musisz spełnić, żeby stać się członkiem zespołu.

Zaprezentuj swoje kompetencje

Wszystkim zainteresowanym osobom udzielimy informacji o sposobach przygotowania i możliwościach wykorzystania dokumentów Europass, które umożliwiają lepsze prezentowanie kwalifikacji i kompetencji. Jednocześnie będziemy reprezentować Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Krajowego Centrum Europass oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Odwiedzający targi będą mogli zapoznać się z wybranymi programami realizowanymi przez Fundację.

Wpisz do kalendarza

Spotkajmy się:

 • 13 października, Gdańsk/Sopot (Ergo Arena);
 • 16 listopada, Wrocław (Hala Stulecia);
 • 22 listopada, Poznań, (hala Międzynarodowych Targów Poznańskich).

Ponadto zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych pn. „Europass Twoją szansą na europejskim rynku pracy i edukacji”, które odbędą się w wyżej wskazanych miejscach w naszej sali warsztatowej. Spotkania dedykowane są wszystkim zainteresowanym skuteczną prezentacją własnych kwalifikacji i kompetencji na europejskim rynku edukacji oraz pracy. Zapraszamy też pasjonatów spraw europejskich, międzynarodowych i edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zainteresowanych tematyką migracji, także wewnętrznych, międzynarodowego przepływu osób oraz europejską mobilnością zawodową i edukacyjną.

Udział w targach i spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowe informacje, rejestracja i zapisy na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

Europass na Europejskim Dniu Języków

Czym jest Europass? Dlaczego warto z niego korzystać? Jak wykorzystać Europass do prezentacji znajomości języków obcych? Tego wszystkiego będziecie się Państwo mogli dowiedzieć podczas konferencji organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Europejskiego Dnia Języków. Konferencja odbędzie się pod hasłem „Języki do zadań specjalnych”.

Konferencja będzie miała miejsce w gmachu dawnej biblioteki uniwersyteckiej na kampusie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w dniu 20 września.

Tegorocznym tematem spotkania będzie szeroko pojęta problematyka nauczania języków obcych do celów akademickich, zawodowych oraz specjalistycznych i tych związanych z indywidualnymi potrzebami osób uczących się.

Zaprezentowane zostaną osiągnięcia i materiały wypracowane na uczelniach wyższych, w instytucjach kształcenia zawodowego, jak również w organizacjach pozarządowych zajmujących się np. kształceniem dzieci imigrantów oraz osób powracających z zagranicy.

Problematyka poruszana w czasie konferencji będzie ukazana również z perspektywy projektów programu Erasmus+. Nauczanie i uczenie się języków obcych do celów akademickich i zawodowych jest zarówno warunkiem uczestnictwa w każdej mobilności zagranicznej, ale też jej immanentnym elementem.

Wszsytkich zainteresowanych zapraszamy także na stoisko Europass, gdzie będziemy udzialać szczegółowych informacji o programie i portfolio dokumentów. Dowiecie się Państwo jak lepiej zaprezentować swoje kwalifikiacje i umiejętności na rynku pracy i edukacji.  Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie oraz zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii