Category Archives: Autonomia

Samoocena i EPJ

EPJ jest doskonałym narzędziem ułatwiającym samoocenę umiejętności językowych. Na szkoleniu EPJ w mojej klasie dyskutowaliśmy o tym elemencie szkolnego oceniania.

Poniżej refleksje jednej z grup:

Przygotowanie do samooceny w ramach pracy z EPJ

 Zapoznanie z ideą pracy z EPJ i ustalenie harmonogramu wymiany doświadczeń, pomysłów i osiągnięć, które będą pojawiały się w trakcie pracy z EPJ.

 1. Przeprowadzenie zajęć, podczas których uczniowie zostaną zapoznani ze strategiami uczenia się oraz zachęcenie ich do podzielenia się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w uczeniu się języków obcych.
 2. Uczniowie piszą list do nauczyciela i do siebie określając cele, jakie chcieliby osiągnąć w ciągu umówionego okresu pracy z EPJ.
 3. Uwrażliwienie uczniów na fakt, iż każdy jest inny i ma inny potencjał. Dlatego liczy się zaangażowanie i osiągane indywidualnie efekty. Unikamy porównywania na zasadzie rywalizacji.
 4. Regularnie organizujemy lekcje poświecone na ewaluację:
 • praca w grupach – wymiana doświadczeń i pomysłów
 • prezentacja każdej z grup na forum klasy
 • wszyscy uczniowie otrzymują przygotowane przez nauczyciela karteczki do uzupełnienia w celu dokonania oceny przydatności metod stosowanych przez kolegów:
Podobało mi się………………………….Skorzystam z…………………………….

Nie skorzystam z…………………………

 

 1. Zachęcanie do wykorzystywania różnorodnych sposobów przygotowania

autoprezentacji, np:

 • przygotowanie krótkich prezentacji w domu i wygłoszenie ich w klasie
 • nagrywanie się na dyktafon i odsłuchanie oraz ewentualne skorygowanie niedociągnięć
 • zachęcanie do przygotowani prezentacji multimedialnych lub podcastów
 1. Regularne wdrażanie do dokonywania publicznej samooceny poprzez wcześniejsze wyznaczanie osób, które zaprezentują się na lekcji, np. poświęcenie 5-8 minut na lekcji dla 2 osób, które zaprezentują swoją pracę z EPJ.
 2. Przygotowywanie krótkich ćwiczeń, które będą rozwijały nie tylko werbalną stronę prezentacji, ale również mowę ciała.
 3. Po upływie ustalonego czasu, wracamy do listów napisanych na początku drogi i dokonujemy ewaluacji – najpierw indywidualnie, potem jako grupa wspólnie z nauczycielem.

Przygotowały:

 Bożena Kielak,  Zespół Szkół w Postoliskach

Urszula Furmańska, Zespół Szkół nr 2, Konstancin Jeziorna

Agnieszka Podstawka, Centrum Języków FIRST, Jeruzal

Barbara Nowakowska, Szkoła Podstawowa nr 2, Grodzisk Mazowiecki

Dodaj komentarz

Filed under Autonomia, Samoocena

Autonomia ucznia

Podczas szkolenia zastanawialiśmy się jak rozwijać u uczniów autonomię. Poniżej kilka refleksji i propozycji uczestników szkolenia „EPJ w mojej klasie” (17-18.11.2012)

 1. Zachęcanie uczniów do samooceny.
 2. Podawanie uczniowi informacji zwrotnej na temat jego pracy czy wykonanego zadania: co było dobrze wykonane, co się udało, jak poprawić błędy, jak pracować dalej.
 3. Stosowanie oceny koleżeńskiej.
 4. Zapoznawanie uczniów ze strategiami uczenia się.
 5. Zachęcanie uczniów do dzielenia się swoimi doświadczeniami uczniowskimi z innymi – jakie strategie uczenia stosuję?
 6. Zachęcanie do samodzielnej pracy w domu.
 7. Wybieranie tematyki zajęć wraz z uczniami.
 8. Powierzanie uczniom prowadzenia części zajęć lub i całej lekcji.
 9. Stosowanie metod aktywnych  (mapy mentalne/mapy myśli, metody projektowe, metoda stacji).
 10. Stosowanie technik projektowych.
 11. Różnicowanie form pracy: w parach, grupach, indywidualnie.
 12. Zachęcanie do korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (prezentacje multimedialne, podcasty inne).
 13. Samodzielność ucznia w wyborze tematu pracy semestralnej.
 14. Ocena przez uczniów zajęć.
 15. Inicjowanie samodzielnej pracy – zachęcanie do samodzielnych poszukiwań.
 16. Stosowanie prac zespołowych.
 17. Indywidualne podejście do ucznia.
 18. Proponowanie zadań  o zróżnicowanym stopniu trudności.
 19. Pokazanie możliwości uczenia się języka poza szkołą (filmy, internet).

Mamy nadzieję że te propozycje będą przydatne!

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Autonomia