Author Archives: Małgorzata Pamuła-Behrens

„Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej” – materiały z konferencji już na stronie

23 września 2014 r. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodowa konferencja  pt.: „Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej”. Wzięło w niej udział 360 naukowców, nauczycieli, studentów i ekspertów językowych. W czasie sesji plenarnych i grup dyskusyjnych  uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów i prezentacji dotyczących między innymi takich zagadnień jak:

  • kultura i sztuka w nauczaniu języków obcych,
  • rola kształcenia językowego w rozwijaniu kompetencji interkulturowych uczniów, studentów i kadry akademickiej w celu przygotowania tych grup odbiorców do mobilności akademickiej i funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy,
  • polski i łacina jako języki pełniące funkcję pośredników interkulturowych.

Organizatorzy (FSRE) udostępnili na stronie materiały z konferencji. Zapraszamy do ich obejrzenia tutaj 

interkult

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Konferencje i szkolenia

Publikacja D. Little i S.K. Taylor na temat EPJ i ESOKJ

CMLR shadow-07

Zainteresowanych teoretycznymi aspektami EPJ zapraszamy do lektury interesującego artykułu, którego współautorem jest David Little, współtwórca i propagator idei portfolio w nauczaniu języków obcych.

Little D., Taylor S.K. (ed), 2013. Empirical Perspectives On The Implementation Of The Common European Framework Of Reference And The European Language Portfolio (CMLR 69.4, November 2013)

Dodaj komentarz

Filed under publikacje

Publikacja: Perspectives from the European Language Portfolio

9780415675550

Publikacja „Perspectives from the European Language Portfolio” pod redakcją Barbel Kuhn i Marii Luisy Perez Cavana to pierwszy szeroki zbiór artykułów teoretycznych oraz tekstów prezentujących  wdrożenia EPJ w różnych kontekstach edukacyjnych. Autorzy zapraszają do refleksji na temat tego narzędzia, prezentują rys historyczny, dobre praktyki oraz perspektywy związane z dygitalizacją EPJ.

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

Konferencja – Zrozumieć edukację w Europie

id_banner_www_4_jpg

Polskie Biuro Eurydice serdecznie zaprasza na konferencję pt.: „Zrozumieć edukację w Europie”.

Konferencja 2 grudnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28.

Konferencja organizowana we współpracy z Komisją Europejską będzie okazją do dyskusji nad priorytetami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz nad ich wpływem na rozwój polskiej polityki edukacyjnej.

Rejestracja na konferencję  tutaj

Dodaj komentarz

Filed under Konferencje i szkolenia

Kluczowe dane dotyczącego języków obcych.

Publikacja prezentuje dane o nauczaniu języków obcych w ramach systemów szkolnictwa w 32 krajach Europy. Raport przedstawia zarówno dane statystyczne, jak i jakościowe, w tym informacje dotyczące kontekstu i organizacji nauczania języków obcych, odsetka uczniów objętych nauczaniem języków, jak również kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych.

Cała publikacja dostępna jest na polskiej stronie Eurydice

kluczowe dane

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

Sześciolatek na lekcjach z języka obcego

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowała dla nauczycieli języków obcych  publikację jak uczyć języka sześciolatki. Czasopismo Języki Obce w Szkole tak opisuje ten materiał:  „Publikacja w krótki i rzeczowy sposób przypomina o psychologicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach rozwoju 6-latka oraz przedstawia wskazówki metodyczne dotyczące pracy z dziećmi młodszymi. W części praktycznej poradnika nauczyciele znajdą propozycje technik oraz przykłady ćwiczeń możliwych do wykorzystania na zajęciach językowych w I klasie.”  Tekst publikacji do pobrania na stronie Języków Obcych w Szkole.  JOWS

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii

Europejski system opisu kształcenia językowego w wersji elektronicznej

Zainteresowanych elektroniczną wersją Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego zapraszam  tutaj. Wersja została opublikowana dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii